Wolne ciężary czy maszyny?

Wiele osób, które ćwiczą na siłowni, staje przed bardzo poważnym dylematem – czy lepiej jest ćwiczysz w strefie wolnych ciężarów, czy może na maszynach? Odpowiedź nie jest tak oczywista i wymaga dokładnego poznania mechanizmów w przypadku tych rodzajów treningów.

Podczas ćwiczeń na wolnych ciężarach następuje o wiele większa aktywacja mięśni. Różnice mogą sięgać nawet 43%! Oznacza to, że podczas ćwiczeń na maszynach obciążenie mięśni może być znacznie mniejsza, a przez to trening nie będzie tak efektywny. Co ważne, podczas ćwiczeń na maszynach trenowana jest tylko wybrana partia mięśni, natomiast na wolnych ciężarach ćwiczenia są wielostawowe i angażują różne grupy mięśniowe.

Kolejna niezwykle istotna kwestia to zakres ruchów. Kiedy ćwiczysz na maszynach, Twój zakres ruchu jest o wiele bardziej ograniczony niż w przypadku ćwiczeń na wolnych ciężarach. Przykładem mogą być przysiady i suwnica – jak wiadomo, podczas wykonywania przysiadów ruchy są bardzo głębokie i mięśnie mocno pracują, natomiast podczas ćwiczenia na suwnicy zakres ruchów jest ograniczony.

Ostatnia kwestia to bezpieczeństwo. W tym przypadku warto zaopatrzyć się w dodatkowe akcesoria treningowe. Wbrew powszechnym opiniom ćwiczenia na maszynach wcale nie są bardziej bezpieczne niż ćwiczenia na wolnych ciężarach. Wręcz przeciwnie – kiedy ćwiczysz na maszynie, niektóre mięśni lub odcinki stawowe są bardzo mocno obciążone, co może powodować kontuzje.

Znając różnicę pomiędzy ćwiczeniami, z pewnością wiesz już, że trening na wolnych ciężarach jest o wiele lepszym pomysłem niż ćwiczenia na maszynach!